៤. ប្រវត្តិ

មជ្ឈមណ្ឌលតេស្ដអន្តរជាតិ ប៊ែលធី មានបម្រើសេវាកម្មតេស្ដអន្តរជាតិ ដូចខាងក្រោម៖
១. តេស្ដអន្តរជាតិ ថូហ្វល (TOEFL –Test of English as Foreign Language) និង ជី អ អ៊ី (GRE –Graduate Record Examinations) ត្រូវបានបើកឲ្យដំណើរការជាផ្លូវការ នៅថ្ងៃទី០៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០០៨ ដែលផ្តល់សិទ្ធិដោយ ស្ថាប័នវាយតម្លៃគុណភាពអប់រំ ETS –Educational Testing Service។
២. តេស្ដអន្តរជាតិ អាយ អិល (IELTS -International English Language Testing System) ត្រូវបានបើកឲ្យដំណើរការជាផ្លូវការ នៅថ្ងៃទី២៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩ ដែលផ្តល់សិទ្ធិដោយ ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃ ចក្រភពអង់គ្លេស British Council។
៣. តេស្តអន្តរជាតិ អេស-អ៊ី-អ៊ែល-ធី (SELT – Secure English Language Test) ត្រូវបានចុះអនុស្សារណៈនៃកិច្ចព្រមព្រៀងជាដៃគូ នៅថ្ងៃទី១៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២៣ ដែលផ្ដល់សិទ្ធិដោយ PSI Services (UK) Limited នៃចក្រភពអង់គ្លេស។
បច្ចុប្បន្ន មជ្ឈមណ្ឌលតេស្ដអន្តរជាតិ ប៊ែលធី មានការិយាល័យនៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យ ប៊ែលធី អន្តរជាតិទី១ ជាន់ឡៅតឿ អគារលេខ២១ ផ្លូវលេខ៣៦០ សង្កាត់បឹងកេងកង៣ ខណ្ឌបឹងកេងកង រាជធានីភ្នំពេញ ខាងត្បូងសារមន្ទីរទួលស្លែងចម្ងាយ ១០០ម៉ែត្រ)។